Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ.Ha elfogadja nyomja meg a gombot!!

A VERCOMP Informatikai Kft Internet áruházában mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja az üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

A webáruház a GDPR-nek megfelelően működik!
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Általános Szerződési Feltételek

A webshop áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti.

Örömmel üdvözöljük a VERCOMP Informatikai Kft vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az
alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Az Eladó adatai
VERCOMP Informatikai Kft

9023 Győr, Corvin u.42.

Adószám: 10270235-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-001864
Bank szla sz: 11608004-00821700-08000000

Tel/fax: 96 312 520, 523 253, 523 254,  F: 96 312 520
Email: vercomp@vercomp.hu

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTLEK:

​         1.1. A Vercomp Informatikai Kft Interner áruházban történő vásárlás nem kizárlólag elektronikus úton lehetséges.
         Vásárolni lehet Interneten keresztül a http://www.vercomp.hu webcímen, ezen kívül faxon, levélben e-mailen leadott
         rendeléseket is múdunkban áll elfogadni.
         A használt számítástechnika termékei csak emailben vagy faxon rendelhetők.

A Készleten jelzés az áruház árukészletét biztosító nagykereskedésre vonatkozik.

A termékek nincsenek készleten a VERCOMP Kft-nél.
         Garanciájuk minimum a gyártó által biztosított 1 év.

        1.2 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházában mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

     2. REGISZTRÁCIÓ

        2.1 Amennyiben a vásárló a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházában nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
     
        2.2 Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyílvánítjuk, és a Vercomp Informatikai Kft semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

     3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

        3.1 A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A vételár mindig a kiválaszott áru mellett feltüntett ár, amely két oszlopon Nettó ár és Bruttó ár amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

     3.2. Garancia, szavatosság:
     3.2.1 Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

     3.2.2 Az Eldó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. ( IX.10. ) sz. kormányrendeletben foglaltak irányadóak.

     3.2.3 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházában kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

     3.2.4 Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

      4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

      4.1 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházában történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot,tisztában van van a rendelés menetével.
     
      4.2 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki
      a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az azon az oldalon található
      mezőket maradtéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért  a 
      Vercomp Informatikai Kft Internet áruház felelősséget nem vállal.

      4.3 A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni a hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.
      Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

      4.4 A kiszállítást megelőzően a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház értesítést küld a vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. 
      A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a levélben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órában belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem felel meg számára.

      4.5 Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállítást értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

      5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

      5.1 A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényt jelezheti e-mailen a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

      5.2  A Vevő az árú átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifejezett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatást a követő harminc napon belül visszatéríteni.

     5.3 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

     5.4 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló része megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

     5.5 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

   

    ​5.4  A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban.

 • 6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  • 6.1. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  • 6.2. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: - Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. - Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház akadálytalan működését és a vásárlást. - Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. - Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése. - Bármely szoftver nem megfelelő működése. - Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  • 6.3. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
  • 6.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  • 6.5 Egyedül a vásárló felelős a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban való kapcsolódásáért és a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban való vásárlásért.
  • 6.6. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
  • 6.7. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
  • 6.8. A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  • 6.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Vercomp Informatikai Kft Internet áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  • 6.10 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
  • 6.11 Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
 • 7. SZEMÉLYES ADATOK
  • 7.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
  • 7.2 A Vercomp Informatikai Kft Internet áruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja,
  • 7.3 Külön rendelkezés hiányában a Vercomp Informatikai Kft Internet áruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Vercomp Informatikai Kft Internet áruházában csak regisztrált vevők vásárolhatnak. A regisztráció az első vásárlás alkalmával történik. Garantáljuk a regisztráláskor megadott személyes adatok bizalmas kezelését az adatok kizárólag a Vercomp Informatikai Kft cég vevői adatbázisába kerülnek, azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem adjuk tovább.

Az adatok kezelésérő az  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ nyújt információkat!